Devlet Destek Kredileri | Devlet Hibe Destekleri 2018

PTT Personel Alımı 2021

PTT Personel Alımı 2021

Ptt 2021 senesinde çalışan alımı ne vakit yapılacak sorusu en çok merak edilen konuların başında yer aldı. Geçtiğimiz senelerde 2023 senesine kadar 55 bin çalışan alacağını aktaran PTT şimdilik 2021 alımları için rastgele bir duyuru yayınlamadı. KPSS puan çeşidine göre alım uygulanacağı için adaylar, 2021 PTT çalışan alımları KPSS taban puanı kaç merak ediyor.

Ptt 2021 Personel Alım Tarihi Ve Şartları

KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim sonuçlarının açıklanmasının sonrasında binlerce PTT çalışan adayı, 2021 PTT çalışan alımı tarihleri ne vakit açıklanacak incelemesine başladı. Geçtiğimiz sene çalışan alımı gerçekletireceğini bildiren PTT alım yapmamış ve duyuru dahi yayınlamamıştı. Yeni senenin başlaması ve koronavirüs etkilerinin değişmesi sebebiyle adaylar, PTT çalışan alım ilanının 2021 senesinde duyurulmasını bekliyor. 2019 senesinde uygulanan açıklamayla PTT KPSS puan çeşidine göre alım gerçekletireceğini duyurmuştu. Bu süreçte adaylar 2021 PTT çalışan alımı KPSS taban puanı kaç olacak merak ediliyor. PTT geçen senelerde yaptığı bildirimde 55 bin çalışan alımını 2023 senesine kadar tamamlayacağını belirtmişti. Personel alımlarının devamı bu sene gerçekleşecek, ama takım adedi, çalışan alım vakti ve 2021 şartlarına yönelik şimdilik bir resmi tanımlama yapılmadı. Geçtiğimiz sene açıklanan “55 bin PTT çalışan alımı ne vakit olacak ” tetkikini yapan adaylar, 55 bin PTT alımı tarihi tespit edildi mi sorusuna yanıt arıyor.

Ptt 2021 Alım Şartları Neler

 • PTT’nin yurtdışındaki işyerlerinde çalışacak kişiler hariç olmak suretiyle Türk vatandaşı olmak.
 • On sekiz yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı senenin ocak ayının birinci günü münasebetiyle otuz altı yaşından gün almamış olmak.
 • Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.
 • 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa dahi; kasıtla işlenen bir suçtan ötürü altı ay yahut daha çok süre ile mahpus cezasına yahut affa uğramış olsa dahi devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu sistemin işleyişine karşı
  suçlar, yolsuzluk, irtikâp, rüşvet, arakçılık, hilekarlık, sahtekarlık, güveni kötüye kullanım, vazifiyeti kötüye kullanım, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama yahut kaçakçılık, fuhuş, seksüel saldırıda bulunma, çocukların seksüel istismarı, zoraki fuhuşa sevk etme, seksüel dokunulmazlığa karşı suçlar, seksüel saldırı, seksüel taciz, uyuşturucu yahut uyaran madde imal ve ticareti, kabahat işlemek hedefiyle teşkilat kurma, tefecilik suçlarından mahkûm olmamak.
 • Uyuşturucu madde bağımlısı olmamak, işe alınmadan evvela kullandığı tespit edilmiş şayet işe müracaat yaptığı tarih münasebetiyle tedavisinin sonuçlanmış olduğunu belgelendirmiş olmak.
 • Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak yahut askerlik çağına gelmiş şayet muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut erteletmiş olmak.
 • Engelli çalışan çalıştırılmasına dair tüzük hükümleri gizli kalmak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında sürekli vazife yapmasına mani olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
 • Başka kurum ve kuruluşlara karşı zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmamak.
 • Atanacağı konum için Yönetim Kurulu yönünden tespit edilen tahsil şartını haiz olmak.
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumları veya kuruluşundan emekli olmamak.
 • Daha evvela çalıştıkları kamu kurum yahut kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmaması.
 • Güvenlik soruşturması ve arşiv incelemesi neticesinde sorun teşkil edebilecek bir kayıt bulunmamasına.
 • KPSS’den Yönetim Kurulunca belirlenen en düşük yani (asgari puanı) almış olmak.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.